Grand Mint Band (GMB) – So Nice (GMF2022 Ver.) (Feat. LUCY, Seol Hoseung, Dabin Yu, Yunmin, Jang Kyung Min, ARO)